اعضای هیات مدیره

سیدفرهاد محمدحجازی

سمت

نایب رئیس هیات مدیره

تحصیلات

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

- مهندس ارشد برق در کوره بلند ( سابقه ۲۴ سال ) - لیسانس مهندسی برق ( الکترونیک ) - فوق لیسانس مدیریت اجرایی - عضو ، طراح و ناظر پایه ۱ سازمان نظام مهندسی استان اصفهان ( سابقه ۱۳ سال ) - کارشناس رسمی دادگستری در رشته برق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات ( سابقه ۹ سال ) - عضو انجمن مهندسین برق و الکترونیک