معرفی طرح امکان سنجی

معرفی

در راستای تکمیل اطلاعات و برنامه ریزی های آتی شرکت تعاونی، طرح امکان سنجی متقاضیان مسکن در وب سایت تعاونی در حال انجام می باشد.

لذا خواهشمند است با مشارکت در این طرح به برنامه ریزی هدفمند تعاونی مسکن جهت تعریف پروژه با شرایط درخواستی خودتان ، کمک کنید.

مراحل ثبت نام

جهت استفاده از این طرح تنها نیاز به 1 بار ثبت نام دارید. برای اولین بار از بخش ثبت نام اطلاعات اولیه خود را در سیستم ثبت کنید.

بعد از وارد کردن اطلاعات شما وارد صفحه امکان سنجی خواهید شد. در بخش بالا می توانید اطلاعات شخصی خود را وارد نمایید .

در بخش پایین این صفحه شما می بایست اطلاعاتی از قبیل میزان پرداخت ها، شهر مورد نظر و سایر آیتم های موجود را انتخاب و ثبت نمایید.

لازم به ذکر است هر نفر می تواند برای هر شهر و هر میزان از پرداختی و نوع سرمایه گذاری به دفعات در این طرح شرکت نمایند.