حذف ۴ صفر از پول ملی روی اقتصاد مسکن اثر می گذارد؟

خبر آنلاین : یک کارشناس اقتصادی درباره تاثیر حذف ۴ صفر از پول ملی روی شاخص های اقتصادی و مسکن توضیح داد.

بهروز ملکی در یادداشتی تلگرامی نوشت: برخی از دوستان، در خصوص تاثیر حذف چهار صفر از پول ملی بر بازار مسکن پرسیده اند. وی افزود: واقع مطلب این است که تاثیر حذف چهار صفر از پول ملی بر شاخص های اقتصادی (تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، نابرابری و...) معنادار نبوده و این اقدام را می‌توان صرفا یک اقدام حسابداری [و نه اقتصادی] برای سهولت مبادلات دانست که تاثیری بر اقتصاد مسکن ندارد.