محمد ابوطالبی

سمت

عضو هیات مدیره

تحصیلات

فوق لیسانس مهندسی صنایع(صنایع-صنایع)

سوابق کاری: _کارشناس مهندسی صنایع ذوب آهن اصفهان 1384-1389 _کارشناس حمل و نقل ذوب آهن اصفهان ( سال 1389 تا اکنون ) _دبیر هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان ( بهمن 94 تا دی 95 ) _رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن ذوب آهن اصفهان ( از بهمن 95 تا اکنون ) _دبیر هیئت کونگ فو شهرستان مبارکه ( سال 92 تا اکنون ) _عضو علی البدل هیئت مدیره شرکت ایثارگران مبارکه . سوابق پژوهشی- مطالعاتی و مقالات: _تحلیل وضعیت حوادث مربوط به شکستن غلطک های نوردی و پیامدهای مالی ناشی از آن ( در سال 86 ) _مدل سازی حمل مواد اولیه در زنجیره تامین داخلی و خارجی شرکت ذوب آهن اصفهان ( پایان نامه کارشناسی ارشد) _بررسی و اهمیت ERP در سازمان ها (پایان نامه کارشناسی) _محاسبه صرفه جویی ناشی از کاهش صندلی سرویس خودروهای جمعی