پذیره نویسی پروژه مسکونی 22 واحدی

خرید، احداث و واگذاری پروژه¬ی مسکونی 22 واحدی (مشتاق دوم ) واقع در خیابان مشتاق دوم- خیابان بازارچه، خیابان انصارالمهدی – روبه روی پروژه دماوند 1

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضا و سهامداران محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان می¬رساند با پیگیری¬های انجام شده توسط هیأت مدیره شرایطa خرید، احداث و واگذاری پروژه¬ی مسکونی 22 واحدی (مشتاق دوم ) واقع در خیابان مشتاق دوم- خیابان بازارچه، خیابان انصارالمهدی – روبه روی پروژه دماوند 1 فراهم گردیده است، متقاضیانی که شرایط مشارکت در این پروژه را دارند جهت ثبت نام براساس مفاد ذکر شده در اطلاعیه اقدام فرمایند.

542 بار مشاهده