با تایید هیات نظارت بر انتخابات هیات مدیره جدید تعاونی معرفی شدند.

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان روز چهارشنبه مورخ 20/07/1401 در محل تالار آهن روابط عمومی ذوب آهن تشکیل شد. و پس از ارائه گزارشات و برگزاری انتخابات هیات مدیره جدید تعاونی معرفی شدند.

در این مجمع که با مشارکت خیل گسترده ای از سهامداران شرکت تعاونی برگزار گردید آقای سید محمد میرهادیان ریاست اتاق تعاون استان اصفهان ، آقای مرتضی تبریزیان دبیر اتاق تعاون استان اصفهان ، آقای مهندس نریمانی مدیر عامل اتحادیه ی شرکت های تعاونی مسکن استان ، نمایندگان و نظار اداره کل تعاون استان و اتحادیه ی شرکتهای تعاونی مسکن استان و نیز برخی از مدیران شرکت سهامی حضور داشتند .
در ابتدا پس از تلاوت آیاتی از کلام اله مجید و پخش سرود ملی گزارش تصویری از عملکرد شرکت تعاونی در قالب طراحی و اجرای پروژه های 6 گانه در حال احداث ارائه گردید ، سپس باجلان مدیر عامل شرکت تعاونی به ارائه ی گزارشی از اقدامات انجام شده طی 3 سال اخیر پرداخت و مهمترین برنامه ی آتی شرکت را به سرانجام رساندن پروژه دماوند 3 و تسریع در روند پیشرفت پروژه های در حال اجرا و اخذ پایان کار و سند پروژه های نشاط و شفق عنوان نمود
در ادامه با انتخاب هیئات رئیسه ی 7 نفر از میان سهامداران دستور جلسه مجمع قرائت و به رای گیری گذاشته شد . در پایان با اخذ آرای سهامداران در خصوص انتخاب هیئات مدیره و بازرس شرکت تعاونی نتایج ذیل حاصل کردید .
از مجموع 437 رای ماخوذه به ترتیب آقایان اکبر هاشمزاده با 335 رای ، محمدرضا جلالی با 318 رای ، سید فرهاد محمد حجازی 283 رای ، محمد قنبری جولرستانی 280 رای و سعید مسیح زاده با 265 رای حائز اکثریت آراء به عنوان اعضای اصلی هیئات مدیره انتخاب شدند و خانم ندا رحمانی با 114 رای و آقایان آرش شفیعی با 68 رای و ایرج شیرالی با 64 رای به عنوان اعضای علی البدل هیئات مدیره و موسسه ی حسابرسی معین مشاور مجرب با 131 رای به عنوان بازرس اصلی شرکت تعاونی و موسسه حسابرسی امجد تراز به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند .

1415 بار مشاهده