پروژه ها

هایلند (رامسر)

متر مربع

ویژگی های پروژه

  • 9 سقف
  • 1/789متر زیربنای مسکونی

تعداد آپارتمان

40

پیشرفت پروژه

0 %