پروژه ها

دماوند 4 (سهروردی)

1200 متر مربع

ویژگی های پروژه

  • واقع در خیابان سهروردی

تعداد آپارتمان

24

پیشرفت پروژه

30 %