ماموریت ما

شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان حدود یکی دوسال پس از تاسیس کارخانه، فعالیت خود را آغاز نموده است و با الگوی ساخت مسکن مناسب جهت پرسنل اعم از کارگری، کارمندی و مهندسی نسبت به ساخت و واگذاری مسکن در شهر فولادشهر اقدام نموده، در طول زمان با توجه به تعریف سازمان ها و زیرمجموعه های دیگر در کارخانه در خصوص واگذاری زمین، خانه و آپارتمان به صورت فروش قطعی، اجاره به شرط تملک و اجاره ( خانه های سازمانی ) فعالیت این واحد کم رنگ شده است .

لیکن در سال 1389 مجدد شروع فعالیت این شرکت با استقبال 560 نفر، جهت عضویت و خرید سهام شرکت به ارزش 6،000،000 ریال انجام پذیرفت .

در حال حاضر شرکت دارای حدود 1400 عضو سهامدار میباشد .

طی این مدت ( تا زمان نگارش این مقدمه ) پروژه ی 126 واحدی نگارستان ، 117 واحدی شفق ، 18 واحدی مهتاب ، 15 واحدی ارتش و 50 واحدی فروغی به متقاضیان واگذار شده است .

دی ماه 1398 با تغییر رویکرد شرکت تعاونی و تعریف برند دماوند، پروژه های 46 واحدی دماوند یک ( مشتاق دوم ) ، 100 واحدی دماوند 2 ( گلستان ) و 66 واحدی دماوند 3 ( ارتش ) تعریف و اقدام به پذیره نویسی شد .

هدف و استراتژی تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن استان اصفهان بر پایه خدمت رسانی به اعضا این تعاونی می باشد

داشتن منزلی در شان اعضای این تعاونی با بالاترین کیفیت ساخت و ریباترین طراحی ممکن از اهداف ما است. در کنار این استفاده از افراد متخصص و مجرب در بکار گیری و ساخت پروژه ها از دیگر عوامل موفقیت می باشد

پروژه ها

تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن استان اصفهان

  • 126 واحدی نشاط ( نگارستان ) تحویل واحد – در شرف اخذ پایان کار و سند
  • 117 واحدی صدرا ( شفق ) تحویل واحد – در شرف اخذ پایان کار و سند
  • 18 واحدی مهتاب ( ملکشهر ) اخذ پایان کار و انتقال سند
  • 50 واحدی فروغی ( فروغی ) اخذ پایان کار و انتقال سند
  • 15 واحدی ارتش ( ارتش ) اخذ پایان کار و انتقال سند
  • 46 واحدی دماوند 1 ( مشتاق دوم ) در حال ساخت
  • 100 واحدی دماوند 2 ( گلستان ) در حال ساخت
  • 66 واحدی دماوند 3 ( ارتش ) خرید تراکم
  • 78 واحدی دماوند 4 ( مشتاق دوم ) خرید زمین
  • 40 واحدی هایلند ( رامسر ) خرید زمین