جلسه تعاملی و بازدید مدیران تعاون استان از شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان

این جلسه به دعوت شرکت تعاونی و با حضور جناب آقای امیری مدیر کل تعاون استان اصفهان،جناب آقای پورعسگر مدیر نظارت و بهره‌برداری تعاون استان،جناب آقای بهاری مدیریت مسکن تعاون استان، حیدری رئیس تعاون شهرستان،جناب آقای نریمانی مدیر عامل اتحادیه ی شرکتهای تعاونی مسکن استان وجناب آقای میرهادیان رئیس اتاق تعاون استان اصفهان‌، مدیر عامل و اعضای هیات مدیره ی شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان، تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه مهندس باجلان مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن، ضمن خیر مقدم به مدعوین، شرح کاملی از فعالیت‌های شرکت تعاونی از بدو تاسیس، بویژه دو سال اخیر، ارائه نمودند.
شرح کامل فعالیت‌های پروژه های شرکت تعاونی شامل: پروژه های ۴۶ واحدی دماوند ۱(خ مشتاق) ۹۰ واحدی دماوند ۲(خ گلستان) ۸۰ واحدی دماوند ۴(خ گلستان) ۵۶ واحدی دماوند ۵(خ گلستان) و ۴۲ واحدی هایلند(رامسر) و نیز کارهای پایانی انجام شده در پروژه های ۱۲۶ واحدی نشاط و ۱۱۷ واحدی شفق در قالب مجلد مصور به سمع و نظر مدیران تعاون استان رسید
همچنین بر اساس برنامه ریزی از پیش انجام شده از آقایان دکتر میرحسینی و تفویضی وکلای محترم پرونده ی حقوقی پروژه ی دماوند ۳ دعوت به عمل آمد و ایشان در جلسه حضور به هم رساندند و شرح مفصلی از فرآیند قضایی پرونده ارائه نمودند.
فی المجلس و با اشاره به پیگیریهای انجام شده در خصوص تسریع در وقت رسیدگی پرونده ی مذکور، جناب امیری با اذعان به ارتباط موثر اداره کل تعاون و قوه قضائیه اعلام آمادگی کردند تا با برگزاری جلسات مشترک با مسئولین مربوطه نسبت به تسریع در امر رسیدگی و احقاق حقوق مشارکت کنندگان در پروژه ی دماوند ۳‌، اقدام گردد.
در پایان مدیران تعاون استان ضمن بازدید از واحدهای مختلف مدیریت، دفترفنی، مالی و حسابداری، اداری، حقوقی، روابط عمومی و it شرکت تعاونی، از نزدیک در جریان روند امور قرار گرفتند.

233 بار مشاهده