به کارگیری اسناد ضد جعل در تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان

از آنجا که قرارداد های واگذاری و مشارکت، از نظر حقوقی و مادی دارای ارزش بالایی هستند همواره در معرض جعل و سوء استفاده سودجویان قرار دارند .

از آنجا که قرارداد های واگذاری و مشارکت، از نظر حقوقی و مادی دارای ارزش بالایی هستند همواره در معرض جعل و سوء استفاده سودجویان قرار دارند . شرکت تعاونی مسکن ذوب آهن اصفهان به منظور جلوگیری از جعل اسناد و قرارداد های خود از آغاز سال 1399، در حوزه های زیر اوراق ضد جعل را جایگزین برگه های عادی نمود :
• قرار داد های واگذاری و مشارکت در ساخت
• برگه های ضد جعل سهام تعاونی
• وکالتنامه ضد جعل جهت شرکت در مجامع و جلسات رأی گیری

اسناد مذکور توسط [ شرکت پایاسیستم بهستان ] سریع ترین مجموعه تخصصی تولید اسناد ضد جعل و مهر های امنیتی کشور طراحی و با مشخصات امنیتی زیر (که بخشی از 10 ویژگی محرمانه امنیتی و صرفاً جهت تشخیص عموم می باشد) تولید شده است :


1) بخشی از ویژگی های امنیتی اوراق ضد جعل قرارداد

• طراحی امنیتی زمینه سند با گیلوش های دارای فرکانس متفاوت و متداخل

• امباسینگ (طرح برجسته) ” لوگوی شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان ” با استفاده از طراحی امنیتی و خطوط فرکانس دار متداخل در پایین برگه

• تصویر سه بعدی ذوب آهن در پایین برگه با استفاده از طراحی امنیتی و خطوط میکرون

• بیرنگ شدن ” دایره”در سمت چپ پایین صفحه دراثر حرارت یا لمس انگشتان دست و برگشت به حالت عادی پس از قطع دما

• استفاده از رنگ های دارای کد خاص در چاپ طرح

• بکارگیری ماکرو خط های فلورسنت به رنگ نارنجی در تمام زمینه پشت و روی سند

• از بین رفتن بخش اعظم طرح و رنگ ها در نسخ کپی و اسکن رنگی، سیاه و سفید و فکس (روش تشخیص عمومی نسخه های جعلی در دبیرخانه ها و سایر سازمان ها)

• درج شناسه انحصاری تولید در پشت برگه برای تشخیص اصالت سند از طریق سامانه اصالت2) بخشی از ویژگی های امنیتی برگ سهام


• طراحی امنیتی زمینه سند با گیلوش های دارای فرکانس متفاوت و متداخل

• امباسینگ (طرح برجسته) ” لوگوی شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان ” با استفاده از طراحی امنیتی و خطوط فرکانس دار متداخل در زمینه

• درج شناسه انحصاری تولید در پایین برگه برای تشخیص اصالت سند از طریق سامانه اصالت

3) بخشی از ویژگی های وکالتنامه و برگه های رأی

• پیروی از یک تیپ واحد در طراحی و حفظ الگو در اسناد ضد جعل برگ رأی، وکالتنامه و برگ سهام

علاوه بر ارتقاء امنیت در اوراق اصلی شرکت تعاونی، مهر امن را که با ویژگی طراحی ضد جعل تولید گردیده، نیز جایگزین مهر مرسوم شرکت نموده است .

251 بار مشاهده