آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ( نوبت دوم )

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان رأس ساعت 13:00 روز چهارشنبه مورخ 20/07/1401 در محل تالار آهن شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به آدرس انتهای اتوبان ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان تشکیل می گردد.

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان رأس ساعت 13:00 روز چهارشنبه مورخ 20/07/1401 در محل تالار آهن شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به آدرس انتهای اتوبان ذوب آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان تشکیل می گردد.
لذا از کلیه اعضا دعوت میشود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانید و یا وکیل / نماینده خود را کتباَ معرفی نمایند .
ضمنا به اطلاع می رساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رأی و هر شخص غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی ، می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 17/07/1401 در محل شرکت تعاونی ( شهرک امیریه - خیابان اول – فرعی ششم پلاک 4 ) حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند .
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده :
1- گزارش هیات مدیره و بازرس و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد سال منتهی به اسفند 1398 – 1399 - 1400
2- تصویب صورتهای مالی سالهای 98 الی 1400
3- تصویب آیین نامه پاداش هیأت مدیره و مدیران شرکت
4- عضویت شرکت در اتاق تعاون و اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن استان
5- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت
6- انتخابات اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان
7- تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی

535 بار مشاهده