دماوند 2 (گلستان)

 • 8 سقف و 4 بلوک
 • 2900 متر مربع زمین
 • زیر بنای کل 15000 متر مربع
 • واحد دو خوابه (95 متری)سه خوابه (130 متری)
 • نزدیک بودن به مجموعه تفریحی باغ فدک
 • دسترسی نزدیک به بزرگترین مرکز درمانی شمال شهر اصفهان ( بیمارستان و درمانگاه فوق تخصصی شهید غرضی )
 • نزدیک بودن به بزرگترین سیتی سنتر شمال اصفهان( فدک سنتر) شامل هایپر مارکت.فروشگاههای بزرگ. مجموعه بازی. مجموعه سینمایی. مجموعه غذایی فود کورت و ....
 • نزدیک بودن به ایستگاه گاز CNG و دو پمپ بنزین
 • دسترسی به رینگ سوم و چهارم ترافیکی و دسترسی آسان به دیگر نقاط
 • نزدیکی به مجموعه بازار روز نشان و فروشگاه کوثر
 • دارای آینده ای رو به رشد و ارزش افزوده بالا جهت سرمایه گذاری
تعداد واحد : 90
پیشرفت پروژه : 10 %
متر مربع
10-3384059-4
5041-7270-1033-0650

ویژگی های پروژه

مراحل و شرایط ثبت نام و مشارکت در پروژه : • مراجعه به دفاتر ثبت نام ، احراز شرایط لازم و اخذ تائیدیه جهت مشارکت در پروژه • تحویل چک بانکی صیاد به تعداد اقساط خرید زمین و تراکم و سایر مدارک شامل: (کپی تمام صفحات شناسنامه – آخرین حکم حقوقی – کپی کارت ملی) در مدت زمان ثبت نام. • تکمیل فرمهای مربوط به مشارکت در پروژه و دریافت برنامه زمانبندی مالی پروژه شرایط لازم جهت داوطلبان مشارکت کننده : • احراز عضویت در شرکت تعاونی مسکن . • بازنشسته یا شاغل ذوب آهن اصفهان. • عدم بدهی قبلی به شرکت تعاونی و داشتن حسن سابقه. • ارائه¬ی معرفی نامه از اتحادیه شرکت¬های تعاونی مسکن استان یا دفتر کارگزاری خدمات مهندسی و تسهیل گری امور ساخت و ساز

خاکبرداری و گودبرداری

تجهیز کارگاه

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

تجهیزکارگاه

تجهیز کارگاه

تجهیزکارگاه

تجهیز کارگاه

تجهیزکارگاه

تجهیز کارگاه

تجهیزکارگاه

تجهیز کارگاه

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

اجرای بتن مگر

خاکبرداری و گودبرداری

اجرای فونداسیون

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای فونداسیون

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای فونداسیون

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی فونداسیون

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی فونداسیون

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای دیوارهای حایل

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی دیوار حایل

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

نصب تاورکرین

تجهیز کارگاه

نصب تاورکرین

تجهیز کارگاه

اجرای سقف اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف دوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف دوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف سوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف سوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

نصب وادار

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف سوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف سوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

تیغه چینی پیرامونی پارکینگ

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای پلاستر دیوارهای پارکینگ

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف چهارم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف چهارم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف چهارم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای منابع آب

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف پنجم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف پنجم

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی منابع آب

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف پنجم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای رمپ اصلی

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای رمپ اصلی

اجرای اسکلت و سفت کاری

تیغه چینی دیوارهای داخلی طبقه اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

تیغه چینی دیوارهای داخلی طبقه همکف

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف ششم بلوک جنوبی

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف ششم بلوک جنوبی

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف هفتم بلوک حنوبی

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف هفتم بلوک جنوبی

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرایسقف هشتم

اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

بتن ریزی سقف هشتم بلوک جنوبی

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف نهم بلوک جنوبی

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف نهم بلوک جنوبی

اجرای اسکلت و سفت کاری

تیغه چینی طبقه دوم بلوک جنوبی

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف ششم بلوک شمالی

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای گچ و خاک طبقه اول بلوک جنوبی

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای گچ خاک طبقه دوم بلوک جنوبی

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای گچ و خاک طبقه سوم بلوک جنوبی

اجرای اسکلت و سفت کاری