دماوند 4 (گلستان)

  • 2550 متر مربع زمین
  • زیر بنای کل 14500 متر مربع
  • واحد دو خوابه (95 متری)سه خوابه (130 متری)
  • نزدیک بودن به مجموعه تفریحی باغ فدک
  • دسترسی نزدیک به بزرگترین مرکز درمانی شمال شهر اصفهان ( بیمارستان و درمانگاه فوق تخصصی شهید غرضی )
  • نزدیک بودن به بزرگترین سیتی سنتر شمال اصفهان( فدک سنتر) شامل هایپر مارکت.فروشگاههای بزرگ. مجموعه بازی. مجموعه سینمایی. مجموعه غذایی فود کورت و ....
  • نزدیک بودن به ایستگاه گاز CNG و دو پمپ بنزین
  • دسترسی به رینگ سوم و چهارم ترافیکی و دسترسی آسان به دیگر نقاط
  • نزدیکی به مجموعه بازار روز نشان و فروشگاه کوثر
  • دارای آینده ای رو به رشد و ارزش افزوده بالا جهت سرمایه گذاری
تعداد واحد : 78
پیشرفت پروژه : 2 %
14500 متر مربع

ویژگی های پروژه

مراسم کلنگ زنی

تجهیز کارگاه

مراسم کلنگ زنی

تجهیز کارگاه

استقرار کانکس کارگاهی

تجهیز کارگاه

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

اجرای فونداسیون

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای فونداسیون

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی فونداسیون

اجرای اسکلت و سفت کاری

قالب بندی دیوارهای حایل

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی دیوار حایل

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

پرکردن پشت دیوار حایل

اجرای اسکلت و سفت کاری

پرکردن پشت دیوار حایل

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای فونداسیون دیزل ژنراتور

اجرای اسکلت و سفت کاری

نصب دیزل ژنراتور

تجهیز کارگاه

نصب تاورکرین

تجهیز کارگاه

نصب تاورکرین

تجهیز کارگاه

اجرای منابع آب

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی منابع آب

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای دیوارهای حایل

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی دیوارهای حایل

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف دوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف دوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی دیوار اگزاست

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف سوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف سوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف سوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف سوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف سوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف سوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای رمپ

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای رمپ

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای رمپ

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای رمپ

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی رمپ

اجرای اسکلت و سفت کاری

تیغه چینی پارکینگ دوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف چهارم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف چهارم

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف چهارم

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف چهارم

اجرای اسکلت و سفت کاری

تیغه چینی پارکینگ اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

تیغه چینی طبقه همکف

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف پنجم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف پنجم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف پنجم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف ششم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف ششم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف هفتم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف هفتم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف هشتم

اجرای اسکلت و سفت کاری