دماوند 4 (گلستان)

  • 2550 متر مربع زمین
  • زیر بنای کل 14500 متر مربع
  • واحد دو خوابه (95 متری)سه خوابه (130 متری)
  • نزدیک بودن به مجموعه تفریحی باغ فدک
  • دسترسی نزدیک به بزرگترین مرکز درمانی شمال شهر اصفهان ( بیمارستان و درمانگاه فوق تخصصی شهید غرضی )
  • نزدیک بودن به بزرگترین سیتی سنتر شمال اصفهان( فدک سنتر) شامل هایپر مارکت.فروشگاههای بزرگ. مجموعه بازی. مجموعه سینمایی. مجموعه غذایی فود کورت و ....
  • نزدیک بودن به ایستگاه گاز CNG و دو پمپ بنزین
  • دسترسی به رینگ سوم و چهارم ترافیکی و دسترسی آسان به دیگر نقاط
  • نزدیکی به مجموعه بازار روز نشان و فروشگاه کوثر
  • دارای آینده ای رو به رشد و ارزش افزوده بالا جهت سرمایه گذاری
تعداد واحد : 78
پیشرفت پروژه : 2 %
14500 متر مربع

ویژگی های پروژه

مراسم کلنگ زنی

تجهیز کارگاه

مراسم کلنگ زنی

تجهیز کارگاه

استقرار کانکس کارگاهی

تجهیز کارگاه

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

اجرای فونداسیون

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای فونداسیون

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی فونداسیون

اجرای اسکلت و سفت کاری

قالب بندی دیوارهای حایل

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی دیوار حایل

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

پرکردن پشت دیوار حایل

اجرای اسکلت و سفت کاری

پرکردن پشت دیوار حایل

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای فونداسیون دیزل ژنراتور

اجرای اسکلت و سفت کاری

نصب دیزل ژنراتور

تجهیز کارگاه

نصب تاورکرین

تجهیز کارگاه

نصب تاورکرین

تجهیز کارگاه

اجرای منابع آب

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی منابع آب

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای دیوارهای حایل

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی دیوارهای حایل

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف دوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف دوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی دیوار اگزاست

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف سوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف سوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف سوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف سوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف سوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف سوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای رمپ

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای رمپ

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای رمپ

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای رمپ

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی رمپ

اجرای اسکلت و سفت کاری

تیغه چینی پارکینگ دوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف چهارم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف چهارم

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف چهارم

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف چهارم

اجرای اسکلت و سفت کاری

تیغه چینی پارکینگ اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

تیغه چینی طبقه همکف

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف پنجم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف پنجم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف پنجم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف ششم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف ششم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف هفتم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف هفتم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف هشتم

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف هشتم

اجرای اسکلت و سفت کاری

تیغه چینی طبقه اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

تیغه چینی طبقه طبقه دوم و سوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای گچ و خاک طبقه همکف

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای گچ و خاک طبقه اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای گچ و خاک طبقه پنجم

اجرای اسکلت و سفت کاری

نبشی کشی نمای ضلع شرق پروژه

نازک کاری (ابنیه)

نصب چهارچوب فلزی واحدها

نازک کاری (ابنیه)

تخلیه سرامیک بدنه زیرزمین ها

نازک کاری (ابنیه)

شیارزنی محل عبور لوله های تاسیساتی

اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

نصب قوطی های برق

اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

اجرای سرامیک بدنه پارکینگ اول

نازک کاری (ابنیه)

اجرای لوله کشی فاضلاب واحدها

اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

اجرای نبشی کشی ضلع شرقی نمای ساختمان

نازک کاری (ابنیه)