فروغی (خیابان فروغی)

  • 50 واحد مسکونی
  • 10 هزار متر زیر بنا
تعداد واحد : 50
پیشرفت پروژه : 100 %
10000 متر مربع

ویژگی های پروژه

نمای خارجی پروژه فروغی

نمای خارجی

نمای خارجی پروژه فروغی

نمای خارجی

نمای خارجی پروژه فروغی

نمای خارجی