دماوند 3 (بلوار ارتش)

  • 2786 متر مربع زمین
  • واحد های دو خوابه (110 متری)، سه خوابه (135 متری) و سه خوابه (160 متری)
  • مرکز شهر
  • نزدیک به مراکز تفریحی، درمانی و ...
تعداد واحد : 66
پیشرفت پروژه : 2 %
15000 متر مربع

ویژگی های پروژه

تجهیز کارگاه

تجهیز کارگاه

طراحی نمای داخلی پروژه ی دماوند 3

نمای داخلی