ارتش(خیابان ارتش)

  • متراژ زمین 850 متر
  • تعداد طبقات 6
  • زیربنا 3700 متر
تعداد واحد : 15
پیشرفت پروژه : 100 %
3700 متر مربع

ویژگی های پروژه

نمای خارجی پروژه ارتش

نمای خارجی

نمای خارجی پروژه ارتش

نمای خارجی

نمای خارجی پروژه ارتش

نمای خارجی

نمای خارجی پروژه ارتش

نمای خارجی

نمای خارجی پروژه ارتش

نمای خارجی

نمای خارجی پروژه ارتش

نمای خارجی

نمای خارجی پروژه ارتش

نمای خارجی

نمای خارجی پروژه ارتش

نمای خارجی