دماوند 5 (گلستان)

  •  نزدیک بودن به مجموعه تفریحی باغ فدک
  •  دسترسی نزدیک به بزرگترین مرکز درمانی شمال شهر اصفهان ( بیمارستان و درمانگاه فوق تخصصی شهید غرضی )
  •  نزدیک بودن به بزرگترین سیتی سنتر شمال اصفهان( فدک Mall) شامل هایپر مارکت.فروشگاههای بزرگ. مجموعه بازی. مجموعه سینمایی. مجموعه غذایی فود کورت و ....
  •  نزدیک بودن به ایستگاه گاز CNG و دو جایگاه سوخت
  •  نزدیکی به مجموعه بازار روز نشان و فروشگاه کوثر 12
  •  دارای آینده ای رو به رشد و ارزش افزوده بالا جهت سرمایه گذاری
  •  با انجام تحقیقات میدانی در محل سرمایه گذاری در این پروژه ارزش افزوده¬ی 100 درصدی خواهد داشت.
تعداد واحد : 56
پیشرفت پروژه : 0 %
متر مربع

ویژگی های پروژه

( لازم به توضیح است : بر اساس اساسنامه ، کلیه هزینه ها تا پایان ساخت و صدور اسناد به صورت علی الحساب می باشد و شرکت تعاونی موظف است واحد را به قیمت تمام شده به اعضا واگذار نماید.) زمان ثبت نام از تاریخ 28/11/1399 لغایت 20/12/1399 میباشد و به لحاظ محدود بودن تعداد واحد ها در صورتیکه قبل از تاریخ 20/12/1399 ظرفیت پروژه تکمیل گردد تعاونی مسکن هیچگونه تعهدی درخصوص مراجعات بعدی افراد نخواهد داشت

مراسم کلنگ زنی

خاکبرداری و گودبرداری

مراسم کلنگ زنی

خاکبرداری و گودبرداری

مراسم کلنگ زنی

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

اجرای فونداسیون

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی فونداسیون

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای دیوارهای حایل سقف اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای دیوارهای حایل سقف اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای دیوارهای حایل سقف دوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف دوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف سوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف سوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف سوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف چهارم

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف چهارم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف پنجم

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف پنجم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف ششم

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف ششم

اجرای اسکلت و سفت کاری