دماوند 6 (مشتاق دوم)

  • نزدیک بودن به پل تاریخی شهرستان و رودخانه زاینده رود
  • دارای آینده ای رو به رشد و ارزش افزوده بالا جهت سرمایه گذاری
  • لابی مجلل
  • سیستم تهویه مطبوع پیشرفته
  • سیستم اعلام و اطفاء حریق
  • محوطه سازی و فضای سبز عمومی
  • واحد های دو خوابه (120 متری) و سه خوابه (150 و 180 متری)
  • تعداد 1 بلوک و 7 سقف
تعداد واحد : 21
پیشرفت پروژه : 40 %
متر مربع

ویژگی های پروژه

مراسم کلنگ زنی

تجهیز کارگاه

مراسم کلنگ زنی

تجهیز کارگاه

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

اجرای بتن مگر

خاکبرداری و گودبرداری

اجرای بتن مگر

خاکبرداری و گودبرداری

اجرای فونداسیون

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی فونداسیون

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف دوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف دوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف سوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف سوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف چهارم

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف چهارم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف پنجم

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف پنجم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف ششم

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف ششم

اجرای اسکلت و سفت کاری

تخلیه و انتقال بلوک های لیکا جهت تیغه چینی

اجرای اسکلت و سفت کاری

تیغه چینی انباری های زیرزمین

اجرای اسکلت و سفت کاری

جوشکاری و ساخت وادار دیوار ها

اجرای اسکلت و سفت کاری

تیغه چینی طبقه همکف

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای گچ و خاک طبقه همکف

اجرای اسکلت و سفت کاری

تیغه چینی طبقه اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

گچ و خاک سقف پارکینگ

اجرای اسکلت و سفت کاری

گچ و خاک واحدهای طبقه همکف

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف هفتم

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف هفتم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای خرپشته و موتورخانه بام

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای خرپشته و موتورخانه بام

اجرای اسکلت و سفت کاری

تیغه چینی پیرامونی طبقات

اجرای اسکلت و سفت کاری