دماوند 1 ( مشتاق دوم)

 • نزدیک بودن به پل تاریخی شهرستان و رودخانه زاینده رود
 • دارای آینده ای رو به رشد و ارزش افزوده بالا جهت سرمایه گذاری
 • با انجام تحقیقات میدانی در محل سرمایه گذاری در این پروژه ارزش افزوده 100 درصدی خواهد داشت.
 • لابی مجلل
 • سالن چند منظوره
 • سیستم تهویه مطبوع پیشرفته
 • سیستم اعلام و اطفاء حریق
 • اتاق بازی کودکان
 • محوطه سازی و فضای سبز عمومی
 • واحد های دو خوابه (120 متری) و سه خوابه (150 متری)
 • تعداد 1 بلوک و 8 سقف
تعداد واحد : 46
پیشرفت پروژه : 56 %
متر مربع

ویژگی های پروژه

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضا و سهامداران محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان می¬رساند با پیگیری¬های انجام شده توسط هیأت مدیره شرایط خرید، احداث و واگذاری پروژه¬ی مسکونی 46 واحدی (مشتاق دوم) واقع در خیابان مشتاق دوم- خیابان بازارچه، خیابان انصارالمهدی فراهم گردیده است، متقاضیانی که شرایط مشارکت در این پروژه را دارند جهت ثبت نام براساس مفاد ذکر شده در اطلاعیه اقدام فرمایند.

استقرار کانکس کارگاهی

تجهیز کارگاه

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

اجرای بتن مگر

خاکبرداری و گودبرداری

آرماتوربندی فونداسیون

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی فونداسیون

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سازه نگهبان

اجرای اسکلت و سفت کاری

آرماتور بندی و قالب بندی دیوارحایل

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی دیوارحایل

اجرای اسکلت و سفت کاری

بازکردن قالب دیوارحایل

اجرای اسکلت و سفت کاری

تخلیه بلوکاژ اطراف دیوارها

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف دوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف دوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف سوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف سوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف چهارم

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف چهارم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف پنجم

اجرای اسکلت و سفت کاری

جاگذاری ستونهای سقف پنجم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف پنجم

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف پنجم

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف پنجم

اجرای اسکلت و سفت کاری

خاکریزی رمپ زیرزمین دوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

تیغه چینی انباری ها

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف ششم

اجرای اسکلت و سفت کاری

تیغه چینی انباری ها

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف ششم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای گچ و خاک زیرزمین

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف ششم

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف ششم

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف ششم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف هفتم

اجرای اسکلت و سفت کاری

تیغه چینی همکف

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف هفتم

اجرای اسکلت و سفت کاری

تیغه چینی طبقه اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف هفتم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف هفتم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای گچ و خاک زیرزمین

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف هفتم

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف هفتم

اجرای اسکلت و سفت کاری

تیغه چینی طبقه اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

تیغه چینی طبقه اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف هشتم

اجرای اسکلت و سفت کاری

تیغه چینی طبقه دوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف هشتم

اجرای اسکلت و سفت کاری

تیغه چینی طبقه دوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف هشتم

اجرای اسکلت و سفت کاری

تیغه چینی طبقه سوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

تیغه چینی طبقه سوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف خرچشته

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای گچ و خاک طبقه همکف

اجرای اسکلت و سفت کاری

تیغه چینی طبقه چهارم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای گچ و خاک طبقه اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

تیغه چینی طبقه چهارم

اجرای اسکلت و سفت کاری

تیغه چینی طبقه چهارم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای گج و خاک طبقه دوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای گچ و خاک طبقه سوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای گچ و خاک طبقه چهارم

اجرای اسکلت و سفت کاری

نبشی کشی نمای ساختمان

نازک کاری (ابنیه)

نبشی کشی نمای ساختمان

نازک کاری (ابنیه)

پلاستر زنی داکتها

اجرای اسکلت و سفت کاری

نبشی کشی ضلع جنوب غربی

نازک کاری (ابنیه)

نبشی کشی ضلع جنوبی نما

نازک کاری (ابنیه)

نبشی کشی ضلع شمالی و شمال غربی

نازک کاری (ابنیه)

نصب ساپورت لوله های تاسیساتی

اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

اجرای لوله کشی برق بدنه واحدها

اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

اجرای لوله کشی گاز

اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

اجرای رایزر و ساخت کلکتورهای آب افشان

اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

اجرای لوله کشی آب افشان

اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

اجرای لوله کشی آب افشان زیرزمین

اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

اجرای سرامیک بدنه پارکینگ دوم

نازک کاری (ابنیه)

اجرای نمای ضلع جنوب

نازک کاری (ابنیه)

اجرای لوله کشی آب مصرفی و گرمایش واحد ها

اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

اجرای لوله های درین کولر های گازی طبقات

اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی