صدرا (شفق)

  • زیر بنای کل 25770 متر مربع
  • واحدهای دو خوابه و سه خوابه
  • 18100 متر مربع زیر بنای مفید
تعداد واحد : 117
پیشرفت پروژه : 100 %
18100 متر مربع

ویژگی های پروژه

نمای خارجی پروژه صدرا ( شفق)

نمای خارجی

نمای خارجی پروژه شفق

نمای خارجی

نمای خارجی پروژه شفق

نمای خارجی

نمای خارجی پروژه شفق

نمای خارجی

نمای خارجی پروژه شفق

نمای خارجی

نمای خارجی پروژه شفق

نمای خارجی